طراحی کارت ویزیت کابینت محمد

طراحی کارت ویزیت کابینت محمدبهترین نیستیم، اما انتخاب بهترین ها هستیم!
توضیحات نمونه کار

طراحی اختصاصی کارت ویزیت کابینت و دکوراسیون محمد

تصویر موجود بر روی کارت ویزیت، عکاسی اختصاصی از یک دکوراسیون پیاده سازی شده توسط مشتری می باشد

این کارت ویزیت توسط صادق جعفری طراحی شده است

نوع کارت ویزیت، سلفون براق دور گرد بوده و هر دو طرف یک طرح می باشد

امتیاز مشتری
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است
به این نمونه کار امتیازی داده نشده است!